આવકનો દાખલો મેળવવા ઓનલાઇન અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો

આવકનો દાખલો મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને સબસિડી નો લાભ મેળવવા માટે આવકનું પ્રમાણપત્ર આવશ્યક દસ્તાવેજ છે. આવકના પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવેલ આવકની રકમ દરેક કુટુંબની વાસ્તવિક આવકના આધારે ગણવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકાર આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા, આવકનો દાખલો ફોર્મ pdf 2022 અને આવક નો દાખલો કઢાવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તે બધું જોશું.

આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે ડોક્યુમેન્ટ

ગુજરાત આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો નીચે આપેલ છે

સરનામાનો પુરાવો (કોઈપણ એક ફરજિયાત છે):

 • રેશન કાર્ડ
 • વીજળી બિલ
 • પાણીનું બિલ (ત્રણ મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 • ગેસ કનેક્શન
 • બેંક પાસબુક
 • પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ / પાસબુક
 • ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ
 • પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ્સ (પીએસયુ) દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ્સ / સર્વિસ ફોટો ઓળખ કાર્ડ

ઓળખ પુરાવો (કોઈપણ વ્યક્તિ ફરજિયાત છે):

 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • પાન કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ઓળખ કાર્ડ.
 • આવકનો પુરાવો (કોઈપણ એક ફરજિયાત છે):
 • એમ્પ્લોયર સર્ટિફિકેટ (જો સરકારી, અર્ધ સરકારી અથવા કોઈપણ સરકારી ઉપક્રમમાં નોકરી કરતા હોય) જો પગારદાર હોય (ફોર્મ 16-A અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ITR) જો વ્યવસાયમાં હોય (છેલ્લા 3 વર્ષથી વ્યવસાયની ITR અને વ્યવસાયની બેલેન્સ શીટ) તલાટી સમક્ષ ઘોષણા  (સેવા સંબંધિત)

આવકનો દાખલો મેળવવા ઓફલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

તમારે સૌપ્રથમ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ ભેગા કરી લેવાના રહેશે અને ત્યારબાદ તમારે તાલુકા પંચાયત અથવા મામલતદાર કચેરી એ જવાનું રહેશે અને ત્યાંથી તમને એક ફોર્મ આપશે તે ફોર્મ ભરી ને તમારે ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે જોડવાના રહેશે અને ત્યાર બાદ કર્મચારી તમારા દસ્તાવેજ ને ચકાશી અને તમારો ફોટો પાડશે અને પછી તેમાં સહી સિક્કા કરી ને થોડા જ સમય પછી તમને તમારો આવક નો દાખલો મળી જશે.

શહેરી વિસ્તાર આવકના દાખલા ફોર્મ ક્લિક કરો

ગ્રામ્ય વિસ્તાર આવકના દાખલા ફોર્મ ક્લિક કરો

આવકનો દાખલો મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

STEP 1 : આવક ના દાખલા ની ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે કૃપા કરીને ડિજિટલ ગુજરાત ની વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો. https://www.digitalgujarat.gov.in/

STEP 2 : આ પેજમાં નોંધણી માટે કૃપા કરીને પેજના જમણા ખૂણે “Login” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

STEP 3 : હવે “Click For New Registration (Citizen) માટે ક્લિક કરો” પર ક્લિક કરો. રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરો અને “Save” પર ક્લિક કરો. હવે ટેક્સ્ટબોક્સમાં પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો અને “પુષ્ટિ કરો” પર ક્લિક કરો.

STEP 4 : સફળ નોંધણી પછી, કૃપા કરીને “Request a New Service” પર ક્લિક કરો.

STEP 5 : હવે “Inocome Certificate” પર ક્લીક કરવાનું રહેશે તમને જે લાગુ પડતું હોઈ એ ફોટા માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે.

STEP 6 : હવે સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા કાળજીપૂર્વક વાંચો.  પછી “Continue to Service” પર ક્લિક કરો. હવે તમારી વિનંતી ID અને એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે.  મહેરબાની કરીને નોંધ કરો…

STEP 7 : કૃપા કરીને અરજદારની માહિતીની વિગતો ભરવાની રહેશે અને “Next” ક્લિક કરો. ધંધા ની વિગતો અને આવક વિગતો વિભાગ પણ ભરવાની રહેશે. પછી “Next” ક્લિક કરો. હવે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

STEP 8 : તમારી અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કર્યા પછી તમે તમારા અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ લઈ શકો છો અને પછી તમારે ઑનલાઇન પૈસા ની ચુકવણી સાથે આગળ વધી શકો છો. નાગરિકને તેની અરજીની સ્થિતિ માટે એક SMS મળશે.

STEP 9: એકવાર એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, વપરાશકર્તાએ ડાઉનલોડ કરેલ દસ્તાવેજ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે એપ્લિકેશન નંબરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. Source and Credit InfoGujarati.

પ્રશ્ન 1 : આવકનો દાખલો કેટલા વર્ષ સુધી માન્ય ગણાય છે. (Income certificate validity in Gujarat)

જવાબ : આવકનું પ્રમાણપત્ર 3 વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ) માટે માન્ય રહેશે.

પ્રશ્ન 2 : આવક ના દાખલાની ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે કઈ વેબસાઈટ છે ?

જવાબ : ડિજિટલ ગુજરાત વેબસાઈટ પરથી તમે આવક ના દાખલાની ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો . https://www.digitalgujarat.gov.in/