વાવાઝોડામાં નુકશાન થયેલ ખેડૂતને હેક્ટર દીઠ મળશે રૂ. 13,000/- ની કૃષિ સહાય

ચાર જિલ્લાના 682 ગામો માટે અતિવૃષ્ટી સહાય જાહેર થઇ

વાવાઝોડામાં નુકશાન થયેલ ખેડૂતને હેક્ટર દીઠ મળશે રૂ. 13,000/- ની કૃષિ સહાય

કયા વિસ્તારના ખેડૂતોને મળશે લાભ?

જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાઓમાં સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧માં થયેલા ભારે વરસાદના કારણે જે પરિસ્થિતિ ઉદભવી હતી તેને ધ્યાને લઈને આ નુકશાનગ્રસ્ત વિસ્તારોના ગામોના ખેડૂતોને આ રાહત પેકેજનો લાભ મળશે.

જામનગર, રાજકોટ જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના કુલ 682 ગામોના ખેડૂતોને આ સહાય આપવામાં આવશે. જેમાં જામનગરના 320, જુનાગઢ 135, રાજકોટ 156 ગામો અને પોરબંદરના 71 ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 

રાહત પેકેજનો લાભ લેવા શું રહેશે પ્રોસેસ?

રાહત સહાય પેકેજનો લાભ મેળવવા ઈચ્છુક અસરગ્રસ્ત ખેડૂતે ૮ –અ,તલાટીનો વાવેતરનો દાખલો, ૭-૧૨, આધાર નંબર, બેંક ખાતાની વિગતો સાથેની પાસબુકની નકલ, મોબાઈલ નંબર તેમ જ સંયુક્ત ખાતેદારોના કિસ્સામાં એક જ ખાતેદારને લાભ અપાય તે અંગે અન્ય ખાતેદારોની સહી સાથેનું ના-વાંધા સંમતિપત્રક વગેરે સાથે ટીડીઓ(તાલુકા વિકાસ અધિકારી)ને નિયત નમૂનામાં અરજી કરવાની રહેશે.

એક આધાર નંબર દીઠ એક જ વાર સહાય મળવાપાત્ર થશે.

ખાતેદારના મૃત્યુના કિસ્સામાં તેના વારસદારોએ પેઢીનામું રજૂ કરવાનું રહેશે. અને કોઈ એક જ વારસદારને સહાય મળવાપાત્ર થશે. અને તે અંગે અન્ય વારસદારો તથા ખાતાના અન્ય ખાતેદારઓએ સંમતિનું સોંગદનામું આપવું પડશે. 

મળવાપાત્ર સહાય

આવા અસરગ્રસ્ત ગામોના જે ખેડૂતોના પાકને ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાની હોય તેવા ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર રૂ. 13૦૦૦ સહાય ચૂકવાશે.

એક હેક્ટર કરતા ઓછી જમીન ધરાવતા ખેડૂતોને ઓછામાં ઓછી રૂ.5 હજાર સહાય મળવાપાત્ર થશે.

જિલ્લાઓ/ગામનું લિસ્ટ જોવા અહી ક્લિક કરો

વધુ માહિતી જાણવા ક્લિક કરો

આ સહાયમાં એસડીઆરએફ (SDRF)ના ધોરણો મુજબ હેક્ટરદીઠ રૂ. 38૦૦ અપાશે બાકીની તફાવતની હેક્ટર દીઠ રૂ. 62૦૦ મહત્તમ 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં રાજ્યના બજેટમાંથી અપાશે. એક ખેડૂત ખાતેદારને મહત્તમ બે હેક્ટર સુધી સહાય મળી શકશે.

સરકારી, સહકારી કે સંસ્થાકીય જમીનધારકોને આ સહાયનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

આ પણ વાંચો : 6000 રૂપિયા વાર્ષિક ખેડૂતોને આપે છે સરકાર જોવા અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી કરવા

આ રાહત સહાય પેકેજનો લાભ મેળવવા માટે તારીખ ૨૫ ઓક્ટોબરથી ૨૦ નવેમ્બર સુધી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ગ્રામ પંચાયતના વીસીઇ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે.

Gujarat Village Maps gives you a full overview of your village and the surrounding areas. Village Maps check Here. It is the fast and easiest way to sort the categories that help you to find the local spots and areas. Village Maps is designed to understand and navigate with live map data. This All Village Maps is very helpful for Village Maps and also all locals to get a full overview of different villages and their local spots, shops, businesses, and all attractive places in detail. You can find Village Maps all Village Maps, Mandal Maps, District Maps Maps with certain categories. Gujarat Village Maps will show all villages from India in a hierarchical order, or you can search any place over the world so that you can see the place details with latitude and longitude values and can view them on the map.

Users can see all the search details in the list and can save the details to view the details in offline. GujaratVillage Maps will save details only to the phone storage so that user data is very safe.

See all major roads & streets in a detailed view with this Gujarat Village Maps. We can get all live map data that can be available from a handheld device. Gujarat Village Maps allows you to determine your location and view building around you or at any point all over the world.

Maps Features Village Maps:

Can see all places you want to visit All Village Maps, Mandal Maps, District Maps, State MapsShows Villages from all over Gujarat in order search any place or village in the worldUser can see the search history search profiles all in categories and in detailsGet full overview of different village check all major roads & streets in a detail view on MapFree GPS Navigation & Maps, Directions helps to follow the route directions, avoid heavy traffic routes, get shortest path distance, trace places nearby, find the destination on GPS maps and can get current location of your place.

The Compass Navigation mode helps you to find the directions during travel, get the weather updates of your current place, or search any place to find the weather condition. Get the Traffic updates to avoid the busy routes.

GPS Navigation:

With Free GPS Navigation & Maps, Directions easily find the directions of your destination, you can search any location address. You can find the shortest path of travel. Check the current location of your place, so that you can easily trace out the places where you are, mostly helpful while traveling. Share the location address with your friends and family. Find the directions where you want to travel, find the address of any location with just a click.

Compass Mode:

You can find the navigation directions with different compass views. Get different modes of the compass with navigation like Standard, Map, Satellite, Telescope, Compass modes.

Check Traffic:

Free GPS Navigation & Maps, Directions helps you to save time by following the traffic updates. GPS Traffic Finder will help you to get the most accurate traffic updates. So that you can skip the heavy traffic routes.

All Village Map With District gives you a full overview of your Village Maps and the surrounding areas. It is the fast and easiest way to sort the categories that help you to find the local spots and areas. Village Maps is designed to understand and navigate with live map data.

This All Village Maps is very helpful for tourists and also all locals to get full overview of different villages and their local spots, shops, businesses and all attractive places in detail. You can find all Village Maps, Mandal Maps, District Maps, State Maps with certain categories.

Check Indian village maps and see nearby village maps of India. Select state-wise village maps. This village map allows seeing maps for the state, district, sub-district-wise village maps. Village maps of India give information about your village’s weather too. You can save your village map as my village too.

App Features:
* In this app, we covered every Indian village.
* Follow all the places you’ve visited.
* The suggestion of words when searching.
* View of the street map – Go on the street – HD.
* See a satellite map of your home and neighborhood on Real-Time Street.
* Recent and updated map of GPS
* Get a complete overview of various villages
* See Views of the Live Satellite Map.
* Search for a current location
* Know where you are on the map
* Free on the play store

Village Maps of Gujarat – Download Your Village Map

India’s village maps have UP maps, MP, Delhi, Maharashtra, Gujarat, Bihar, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chhattisgarh, West Bengal, and Utter Pradesh. Start checking my village with a farm map on this Indian map. This Indian map with bhulekh and land records actually makes this app comfortable. Indian village maps enable my village to be saved. See data from the state-wise, Indian districts, sub-district, and village.

This application has different kinds of maps to show your final destination clearly and you can get the route that best suits you during your long journey.

These All Village Map of Satellite View give details of major roads and streets. Requires the enabling of GPS & Internet at the beginning. With an interval of at least 3 minutes if the location changes. The Live Maps Guide is designed to help you understand live map data and navigate it. Companies and countries have put satellites into space for years.

These Satellites Constantly Circle The Earth With Massive Zoom Technical Capabilities Taking Live Maps Of Nearly Every Location On Earth In Real Time. Live Village Location Tracker Will Help Track Current Locations As Well As Track Phone Caller Locations Like Caller State. It Will Be Very Simple To Find The Current Location With This Live Mobile Phone Location Track Now.

We Covered And Mapped Almost Every Village In India. Even The Narrowest Village In India Or The Most Remote Village. Get All The Village Location Information. Get Direction To Reach Your Village You’ve Been Looking For. State Wise, District Wise, Or City Wise To Search Villages.

Near By Places:
With Free Gps Navigation & Maps, Directions Trace Out The Nearest Places With Single Tap. Check The Categories Of All Th Places Near By And Can Select The Category Of Place You Want To Check And See The Places Nearest You In Single Click.