ખેડુતો માટે પીએમ કિસાન મોબાઈલ એપ્લિકેશન : ખેડુતો ફોનમાં ઘરે બેઠાં જાતે જ કરી શકશે આ કામ

પીએમ કિસાન મોબાઈલ એપ્લિકેશન : પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને કારણે લાભાર્થી માટે વિશેષ એપ્લિકેશન બનાવવામાં …

Read more

પીએમ કિસાન યોજના 2000રૂ જમા : 14માં હપ્તાની રકમ તમારા એકાઉન્ટમાં આવી કે નહીં, આ રીતે ચેક કરો

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) દ્વારા ખેડૂતોને નાણાંકીય જરૂરતો પૂર્ણ કરવા …

Read more

પીએમ કિસાન યોજના અપડેટ – ખેડૂતોની રાહ પૂરી થઈ, 14મો હપ્તો આ તારીખે ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થશે

ણા સમયથી ખેડૂતો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિના 14મા હપ્તાની રકમની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને …

Read more