તમારા ખાતામાં PM કિસાનના પૈસા નથી આવ્યા, તો આ નંબરો પર ફોન કરો, તરત જ મળી જશે 2000 રૂપિયા

PM કિસાન યોજનાનો (Central government) 13મો હપ્તો તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને તેમના નાણાં …

Read more

વ્હાલી દીકરી યોજના 2023 (ફોર્મ, માહિતી, ડોક્યુમેન્ટ, સંપર્ક કચેરી) | Vhali Dikri Yojana Gujarat 2023

ગુજરાત સરકાર મહિલાઓ માટે તેમજ ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના ડીસા માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Deesa APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Himatnagar APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના ઊંઝા માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Unjha APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના ભાવનગર માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Bhavnagar APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના અમરેલી માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Amreli APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના કોડીનાર માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Kodinar APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના બોટાદ માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Botad APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Gondal APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more

આજ 04 માર્ચ 2023ના જામનગર માર્કેટયાર્ડના કપાસ, જીરું અને અન્ય પાકોના ભાવ જાણો

Jamnagar APMC ના બધા જ પાકોના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવો અને ઘરેબેઠા તાજા બજાર ભાવ જાણો અને બીજા …

Read more